7/12/2012

Ο Μέγας Αντιδραστήρας των Αδρονίων

Το Άτομο
Η αντίληψη μας για το Σύμπαν βρίσκεται σε οριακό σημείο

Ο Μέγας Αντιδραστήρας των Αδρονίων (LHC) (Le Grand Collisionneur de Hadrons) είναι μια γιγαντιαία επιστημονική μηχανή που βρίσκεται κοντά στη Γενεύη στη συνοριακή γραμμή των ελβετο-γαλλικών συνόρων περίπου 100 μέτρα υπογείως - στο Ευρωπαϊκο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN.
Είναι ένας Αντιδραστήρας Ατόμων με τον οποίον οι φυσικοί μελετούν τα μικρότερα γνωστά σ' εμάς άτομα: αυτά που κυριαρχικά αποτελούν την ύλη. Το LHC  θα επαναστατικοποιήσει την ίσαμε τώρα αντίληψη μας για τον κόσμο - από το απείρως μικρότερο στο εσωτερικό των ατόμων, έως το απείρως μεγαλύτερο που είναι το Σύμπαν.

Δύο δέσμες ροών με υποατομικά μόρια της οικογένειας των Αδρονίων (πρωτόνια ή ιόντα μολύβδου) κυκλοφορούν με αντίθετη φορά στο εσωτερικό του κυκλικού Αντιδραστήρα σωρεύοντας ενέργεια σε κάθε στροφή Δημιουργώντας κατά μέτωπον σύγκρουση των δύο αντίθετων ρευμάτων με μια ταχύτητα περίπου σαν του φωτός, σε πολύ υψηλές τάσεις, το LHC αναδημιουργεί συνθήκες που υπήρχαν ακριβώς μετά το Μπιγκ-Μπανγκ (Big Bang).

Φυσικοί από όλον τον κόσμο αναλύουν τα μόρια που προκύπτουν απ' αυτές τις συγκρούσεις χρησιμοποιώντας ειδικούς διαγνώστες. Υπάρχουν πολλές θεωρίες ως προς το αποτέλεσμα αυτών των συγκρούσεων. Οι φυσικοί ωστόσο προσδοκούν μια νέα εποχή στη Φυσική που θα μας φέρει νέα δεδομένα ως προς τη λειτουργία του Σύμπαντος.

Επί σειρά δεκαετιών οι Φυσικοί στηρίχτηκαν στο στάνταρ μοντέλο της Μοριακής Φυσικής για να εξηγήσουν τους θεμελιώδεις νόμους της Φύσης. Αλλά αυτό το πρότυπο είναι ανεπαρκές.

Τα αδιάσειστα  δεδομένα, που αποκτήθηκαν επί σειρά ετών, χάρις εις τα πειράματα των λίαν Υψηλών Ενεργειών του Αντιδραστήρα, θα επιτρέψουν να ανοίξουν τα σύνορα της γνώσης καθιστώντας αναξιόπιστους όλους εκείνους που προσπαθούν να επιβεβαιώσουν τις τρέχουσες θεωρίες κι εκείνους που ονειρεύονται για νέα παραδείγματα.

Αρχικό Άρθρο